Dziękujemy serdecznie za tak liczny udział w korowodzie dożynkowym. 🌽🌾😊