Regulamin elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka

Załącznik Nr1do Zarządzenia Nr6/2021Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe z dnia31 marca 2021 r.

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

w Publicznym Przedszkolu w Ujeździe i oddziale zamiejscowym w Starym Ujeździe