Z wielką dumą i radośœcią informujemy, że Nasze Przedszkole zostało wytypowane do udziału w pilotażowym programie profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje i Urząd Dzielnicy Naszego Miasta.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu "Chronimy dzieci" placówkom, w których potwierdzony został wysoki poziom realizacji standardów ochrony dzieci oraz wysoka jakoœć programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Więcej na stronie: www.chronimydzieci.fdn.pl

W związku z tym rozpoczęliśmy w Naszym Przedszkolu cykl zajęć profilaktycznych z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci. Mamy nadzieję że udział w tych zajęciach stworzy płaszczyznę do rozmowy na temat występujących zagrożeń i ustalenia sposobów reagowania na nie.

Warsztaty dla Państwa wg scenariuszy opracowanych przez Fundację Dzieci Niczyje poprowadzą nauczyciele z Naszego Przedszkola.

O terminach tych spotkań zostaną Państwo poinformowani drogą mailową oraz bezpośrednio u wychowawczyń grup. W trakcie warsztatów zapewniamy opiekę dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy!