W pierwszym tygodniu listopada zajęcia w grupie będą organizowane wokół tematu „Moja rodzina”

Cele dydaktyczno-wychowawcze

  • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
  • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
  • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
  • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
  • Nauka piosenek i pląsów.
  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.