Zajęcia w drugim tygodniu listopada będą się koncentrowac wokół tematu Jesienna szaruga

Cele dydaktyczno-wychowawcze

  • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
  • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
  • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
  • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
  • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.