Gmina Ujazd - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2023/2024 

zdjęcie dziecibalony

 Rekrutacja przedszkolna w Gminie Ujazd odnosi się do prowadzonych przez gminę placówek przedszkolnych:

 - Publicznego Przedszkola w Ujeździe z oddziałem zamiejscowym w Starym Ujeździe,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie z oddziałami przedszkolnymi w Jaryszowie, Sieroniowicach i Balcarzowicach
 - oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej z oddziałami przedszkolnymi w Olszowej i Zimnej Wódce.

 
 Rekrutacja skierowana jest do rodziców dzieci w wieku 3 - 6 lat.

 Zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na nowy rok szkolny, tj. rok 2023/2024, rodzic dokonuje wyboru maksymalnie trzech placówek.

 Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzic składa DEKLARACJĘ, będącą potwierdzeniem kontynuowania wychowania przedszkolnego.
 
Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca, przez złożenie WNIOSKU o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Na WNIOSKU rodzic wskazuje wybrane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej w kolejności od najbardziej (miejsce pierwsze) do najmniej preferowanej.
WNIOSKI można składać w wybranych placówkach od 10 lutego 2023 r.
Nabór WNIOSKÓW potrwa do 28 lutego 2023 r.

Po ustaleniu list naboru dzieci do przedszkola/oddziału zamiejscowego, ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca. Na wolne miejsca będą mogły zostać przyjęte również dzieci 2,5 - letnie. Postępowanie powinno zakończyć się do 12 maja 2023 r.

UWAGA:
Dzieci urodzone w 2017 roku objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice są zobowiązani zgłosić dziecko do przedszkola.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, w tym: zasady rekrutacji, harmonogram, kryteria przyjęć, terminy i niezbędna dokumentacja, znajdują się w umieszczonych niżej załącznikach. Informacji udziela również dyrektor przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

 
Godziny otwarcia placówek przedszkolnych na terenie Gminy Ujazd
  
l.p. placówka przedszkolna godziny otwarcia
od - do
1. Przedszkole w Ujeździe 6.30 - 16.00
2. Odział Zamiejscowy w Starym Ujeździe (PP Ujazd) 7.30 - 15.30
3. Oddział Przedszkolny w Jaryszowie (SP Jaryszów) 7.30 - 15.30
4. Oddział Przedszkolny w Sieroniowicach (SP Jaryszów) 6.30 - 16.00
5. Oddział Przedszkolny w Balcarzowicach (SP Jaryszów) 7.30 - 15.30
5. Oddział Przedszkolny w Olszowej (SP Olszowa) 7.30 - 15.30
6. Oddział Przedszkolny w Zimnej Wódce (SP Olszowa) 6.30 - 16.00

 

DO POBRANIA:

1. Plakat
2. Zasady rekrutacji
3. Harmonogram czynności
4. DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - PDF
5. WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola - PDF
  - Załączniki do "Wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych Gminę Ujazd":
  kryteria ustawowe:
  1) nr 1 Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej - PDF
  2) nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie - PDF
  kryteria samorządowe (uchwała):
  1) zał. nr 1 Oświadczenie rodzica - działalność - PDF
  2) zał. nr 2 Oświadczenie rodzica - rodzeństwo - PDF
  3) zał. nr 3 - Oświadczenie rodzica - dochód - PDF
 
- Potwierdzenie przyjęcia miejsca - PDF
 
PONADTO:
 

https://www.gzoujazd.pl/index.php/wspolpraca/promuj-nas/372-rekrutacja-do-przedszkola-i-oddzialow-przedszkol-w-2023-2024.html