Z wizytą w bibliotece 📖

Wizyta Policji 👮🚓

Kwieciste obrazy w wykonaniu Misiów 💐

Wiosna na łące - praca plastyczna 🌷🌻