Witamy serdecznie w części poświęconej sprawom formalnym, ważnym zarówno dla Rodziców jak i dla Naszego Przedszkola.

Rekrutacja

Zapisy do Przedszkola Wspaniałego prowadzone są przez cały rok. Dziecko trzeba zgłosić osobiście, składając w sekretariacie Przedszkola wniosek - kartę zgłoszenia i potrzebne oświadczenia.

Więcej o rekrutacji

Opłaty

Opłata za przedszkole składa się z dwóch części: opłaty za pobyt oraz opłaty za wyżywienie.

Więcej o opłatach

Oświadczenia

Sprawy takie jak: odbieranie dziecka z Przedszkola, wyjazdy na wycieczki, udział w zajęciach dodatkowych, zgłoszenie nieobecności itp. wymagają złożenia oświadczeń pisemnych lub elektronicznych.

Więcej o oświadczeniach