1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżające się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki, kwiaty (skowronki, jaskółki, bociany, przebiśniegi, krokusy)
  2. Poznanie zwiastunów wiosny np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach.
  3. Zakładanie zielonego ogródka w sali. Zachęcanie do prowadzenia obserwacji. Dbanie o rośliny hodowane w kąciku przyrody.
  4. Wrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
  5. Przypomnienie zwyczajów ludowych i obrzędów – Marzanna - symbol zimy, powitanie wiosny.
  6. Poznanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy.
  7. Zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.
  8. Rozwijanie umiejętności liczenia i słownika czynnego dziecka.
  9. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej. Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
  10. Zachęcanie do spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
  11. Kultywowanie tradycji związanych z Wielkanocą.