Opłata za przedszkole składa się z kilku części: opłaty za pobyt, opłaty za wyżywienie, opłaty za ubezpieczenie oraz wpłat na Fundusz Rodziców. Szczegółowe informacje o każdej z tych opłat zamieszczamy w odrębnych artykułach.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Wszystkich płatności (żywienie, świadczenia) należy dokonywać tylko w formie przelewu w nieprzekraczalnym terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Opłata za posiłki

Wszystkich płatności (żywienie, świadczenia) należy dokonywać tylko w formie przelewu w nieprzekraczalnym terminie do 25 dnia każdego miesiąca.